zubky

zubky
8. novembra 2016 zummerova
Little boy aged 6 is cleaning his toothbrush after of before brushing his teeth. The boy wearing pyjamas and smiling. Sunny morning.
Všeobecné informácie

Denná hygiena ústnej dutiny, ku ktorej okrem správneho čistenia zubov patrí aj používanie ďalších pomôcok, ako zubná niť alebo roztoky na vyplachovanie úst, je dôležitým predpokladom na uchovanie zdravých zubov. Výskumy ukazujú, že u obyvateľstva ešte stále existujú značné deficity týkajúce sa správnej hygieny ústnej dutiny.

Mnohí spotrebitelia sa tiež nevyznajú v džungli ponúkaných produktov pre ústnu hygienu. Nevedia, podľa akých kritéríí by sa pri výbere produktov mali riadiť.

Následne by sme chceli podať krátky prehľad o správnej technike čistenia zubov a krátko predstaviť jednotlivé produkty, ktoré sú na hygienu ústnej dutiny k dispozícii.

Správne čistenie zubov

Častosť 

  • “ráno, naobed, večer, nezabudnúť si čistiť zuby po každom jedle”; čistiť si zuby prinajmenšom raz ráno po raňajkách a večer pred spaním
  • doba čistenia: tri minúty, a nie menej!V pripade pochybností používať na kontrolu presýpacie hodiny alebo pod.
  • po požití kyslých jedál a nápojov by sa malo s čistením zubov najprv nejaký čas počkať, pretože inak sa kyselinou napadnutý zub poškodí

Postup pri čistení 

  • pred čistením sa najprv ústa raz silne vypláchnu vodou, aby sa odstránili čerstvé zvyšky jedla a zostatky z kyslých nápojov, ako napr. Cola alebo ovocné šťavy
  • kefka sa nesmie pritláčať na zuby príliš silne, pretože inak sa môže poškodiť ďasno a zubné krčky; ohnuté zubné kefky po 1-2-týždennom používaní sú spoľahlivým znakom príliš vysokého tlaku

Čistenie by sa malo prevádzať vždy podľa pevnej schémy, ktorou je zabezpečené, že pri čistení sa nezabudne na žiadnu zubnú plochu.

Príklad

Schéma z vonka do vnútra zprava do ľava

  • najprv sa čistia všetky vonkajšie plochy zubov, a síce začínajúc na hornej čelusti vpravo vzadu potom dopredu a doľava vzadu
  • potom sa rovnako postupuje pri spodnej čelusti
  • podľa rovnakej systematiky sa ako ďalšie čistia vnútorné plochy zubov
  • ako posledné sa podľa hore uvedenej schémy čistia žuvacie plochy zubov

0 Comments

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*